Öne Çıkan Yayın

Din mazlumları korur yeni mazlumlar yaratmaz.Dinin toplumda kabul görmesinin en önemli sebeplerinden biri Mazlumun yanında yer almasıdır. Yeni mazlumlar yaratmaz din, dünya mazlumlarına bir ışık olur. Meclise Fatma Kaplan tarafından taşınan kitap meselesine bu açıdan yaklaşmak lazım. Kütahya Belediyesi'nin dağıttığı Aile hayatı ile ilgili bir kitap bahsediliyor, burada önemli olan Belediye ne yapmış etmiş değil, en azından bizim yazımızın konusu değil bu durum. Bizim için burada önemli olan kadının hor ve hakir görülmesi. Eğer siz kadından yeni mazlumlar yaratma çabasına girerseniz o zaman dinin manası kalmaz, haşa mazlum kadınlar kendilerine yeni bir din arar.

Aile hayatı bir çöküş sürecine girmektedir, yasak ilişkilerin daha kolay yaşandığı, cinselliğin her daim arzu edilen hale gelmesi, bunun için yapılan çalışmalar, kadının erkeğe daha çekici hale gelmesi için bilinçli yada bilinçsiz çalışmalar, erkekte metro seksüel gibi kavramlarla kadına cazip görünmesi, filinta gibi delikanlı ve kızların erkanlarda boy göstermesi, elbette aile hayatını tetikliyor. Birde modern olma kaygısı sonucu kurulmak zorunda kalan ilişkiler, cinsiyetçi yaklaşım, kimi zaman erkek tarafından kadının (çirkin) olması sebebiyle hakkının yenmesi, kimi zaman kadının güzelliğin kullanıp hemcinslerinin önüne geçmesi, elbette aile hayatı için gerçekten de tehlike arz ediyor. Bugün Türkiye'de yasak ilişki boyutları haberlerde okudğumuzun çok ötesinde.

Aile hayatını korumanın en öncelikli yolu, bu tip kitaplarda mağdur yaratmadan öte, sevgi dilini benimsetmek ve insanları daha iyiye güzele yaklaştırma çabasında olmaktır. Kadını kendi çizgimize çekmek yerine , kadın erkek tüm toplumu bilinçlendirmek daha iyi olacaktır. Bu tip kitaplar dine hizmet etmez. Kadın bugün zor durumdadır, ancak bunda kadının daha doğrusu kadın örgütlerinde sadece bu tip kitaplara değil, modernlik adı altında kadını başka bir köle tarzınıza dönüştüren uygulamalara da itirazı olmalıdır.

Kadın evde baskı, dışarda bir modele girme gibi çelişkilerle mücadele etmek zorundadır. Bugün artık aile hayatını kurmak oldukça güçlemiş, birçok şeyde aileni yapılabilir hale gelmiştir. Ancak kadınları dövme v.s gibi öğütler ne dine ne de hayata bir kazanç sağlamaz.

Yorumlar