Öne Çıkan Yayın

Sıfırlar basamağın önünde olmasa bile arkasında değerliler.Birinci cümleyi bulup sonrasında Devamını getirmek ve kelimelerle oynamak güzel geliyor. Gönül kimi severse güzel O olsa da herbirimizin gerçekten güzel Bulduğu birileri olabiliyor.

Sayıların basamakları var binler , onlat, yüzler v.s.  Ayni Say'ı bulunduğu basamağa göre anlam kazanabiliyor. İşte insan hayatı da böyle bulunduğu basamağa göre anlam kazanabilir.  Nasıl ki herhangibir Sayın'ın Değeri bulunduğu basamağa göre değişiyorsa insan öyle işte bulunduğu basamağa göre değer kazanıyor. Hem kimi insanlar da Sıfır gibi basamakta dursalarda bir anlam ifade etmeye biliyorlar ama bir rakamının arkasında ne kadar dururlarsa o rakama kuvvet veriyorlar. 

Belki de bugünkü iktidarın en önemli avantajı arkasında değersiz görünen sıfırları toplaması ama O sıfırların bir anlam yüklemesiyle yükselmesidir. 

Yorumlar