Ana içeriğe atla

Birde Kuran'ın Kafirun suresi var.
Olay Buradan başlıyor. Aslında dinin savunulmaya ihtiyacı savunmak zorunda değiliz, ona inanmak ya da inanmamak arasında olmalı tercihler, inanır ya da inanmazsın, insan tercihlerinden sorumludur, tercihe göre yaşar, madem saçma buluyorsun dine inanmazsın, ha toplumların dine olan bağlığı seni rahatsız edebilir, böyle saçma bir şeyin peşinde insanlar neden gidiyor diyebilirsin, ama işte demek ki insanlar ihtiyaç duyuyor.http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=26955840.

ısrarla "yorum hatası" deniyor. yahu:

"kafirleri öldür...ok (bakara/191, nisa/89, 91).
191 - Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden (Mekke’den) siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. Yalnız, Mescid-i Haram yanında, onlar sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa (siz de onlarla savaşın) onları öldürün. Kâfirlerin cezası böyledir.

İslam dini müslümanı ezdirmez, müslüman adam öldürmez diye bir kanun, kaide yok. Allah zulüm ve baskıyı görmeyin onları öldürün diyor, baskı göreceğine zulüm göreceğine inanırsan öldür onları diyor. Bugün tüm dünya müslümanları öldürüyor, müslümanda müslümanı öldürüyor, Allah insana kesinlikle sineye çekmeyi tavsiye etmez. Zaten savaşmadıkça savaşmayın diyor. Bugün ne 1. Dünya Şavaşını ne de 2. Dünya savaşını müslümanlar çıkarmıştır, müslümanlar öldürülmüştür.
89 - Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu sebeple, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin, ne de bir yardımcı.

90 - Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınmış bulunanlar, yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp (tarafsız olarak) size gelenler başka. Eğer Allah dileseydi, onları size musallat kılardı da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse; Allah, onlara saldırmak için size bir yol (yetki) vermemiştir.
91 - Diğer bir takım kimselerin de hem sizden emin olmak, hem de kavimlerinden emin olmak istediklerini göreceksin. Bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona atılırlar. Eğer bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barış içinde yaşamak istemezler, ellerini savaştan çekmezlerse, onları yakalayın ve onları nerede bulursanız öldürün. İşte bunlara karşı size apaçık bir yetki verdik.

Burada açık ve net bir şekilde olay belli, öldürmenin koşulunu Allah'u Teala belirlemiş. Burada sizinle savaşanları savaşmak isteyenleri, barışta bulunmayanları öldürün diyor, yani sineye çekmeyin diyor, ne demeliydi, onlar sizi öldürsün sizde onlara birşey yapmayın hep barışı kendinize testur edinin mi deseydi.

hayvanları öldür...ok (kevser/2, hac/28-34).
2 - O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

28 - Gelsinler ki, kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde5 (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.

34 - Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!

Kevser suresinde, Kurban kes diyor evet, İnsanoğlunun yanıldığı bir nokta var, varlıkların ne için yaratıldığı Allah bilir, sanki dünyada öldürülen tek canlı koyun ve büyükbaş hayvanmış gibi davranıyorlar.Oysa balıklardan, böceklere hatta sineklere kadar canlı o kadar çok öldürülen hayvan var ki. İnsanoğlunun ana yanıldığı nokta, can kavramını cüsseyle oranlaması, ki burada yanlış yapılıyor.

Hac suresi 28.ayette fakire de verin diyor, onu mahrum etmeyin diyor.


erkeğe üçer dörder eş hakkı ver...ok (nisa/3)
3.
Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın.2 Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız o taktirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur.
Allah yarattığı canlının neye ihtiyaç duyduğunu bilmekte, sadakat görevini kadına yaratılış itibarıyla daha fazla yüklemiş, bugün metres tutup, dost hayatı yaşayıp rızkın hediyenin büyük çoğunluğunu gidip, ona harcayıp evdeki çocuğunun rızkından kısanlara birden fazla evlenme ruhsatı verilmiş, verilmiş ki herşey yasal ve hak içinde olsun. İnsanoğluna zina haram kılınmış, buna rağmen bir sürü insan zina yapmakta, Allah bir kapı açmış, dayanamıyorsan nikahla demiş. Bugün ne saygın isimlerin kasetleri çıktı, ne kariyerli insanlar seks yaparken yakalandı, onlara bu ayetleri götürsen elbette derler ki , bu gericilik, çünkü onlar ilişkiye gir ve kullan modeli insanlar.

erkeğe ek olarak cariye hakkı ver...ok (nur/32-33)
32.
Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.


33.
Evlenmeye güçleri yetmeyenler de, Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden “mükâtebe” yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın.3 Allah’ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah (onları) çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

Burada cariyerlerinizle anlaşma yapın diyor ve onları fuhuşa zorlamayın diyor. Bugün Plazalarda, orada burada çıkan taciz haberlerini okuduğunuzda ne hissediyorsunuz bilmiyor, akademik güç, pozisyon gücüyle kadınları tacize zorlayan onlarca insan varken, Kuran burada çağrı yapıyor, zorlamayın diyor.

erkeğe köle hakkı ver...ok (nur/32, bakara/178).
178.
Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır.41
kadının şahitliğine erkeğin yarısı değer biç...ok (bakara/282).
282.
Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, Allah’ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, (her şeyi olduğu gibi dosdoğru) yazsın. Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdırsın ve Rabbi olan Allah’tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin (hepsini tam yazdırsın). Eğer borçlu, aklı ermeyen, veya zayıf bir kimse ise, ya da yazdıramıyorsa, velisi adaletle yazdırsın. (Bu işleme) şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği; eğer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu, onlardan biri unutacak olursa, diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağırıldıkları zaman (gelmekten) kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun, borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu, Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız, aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alış-veriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da, şahide de bir zarar verilmesin.72 Eğer aksini yaparsanız, bu sizin için günahkârca bir davranış olur. Allah’a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.73.

Dinin her hükmünü savunmak zorunda değiliz, aa bak Kadın şahitliği için 2 kadın bir erkek ediyor, ne kadar geri diyebilirsiniz doğrudur. Bunun için kalkıp sosyolojik, psikolojik ve birçok neden anlatmaya da gerek yok, Allah yaratmış ve Allah bu kuralı koymuş, beğenmez isen inanmazsın.
kadına örtünme zorunluluğu getir...ok (ahzab/59).
59.
Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Allah örtünsünle diyor, bu inciltilmelerinden daha hayırlıdır diyor. Bugün hepimiz kadınlara laf atıyor, kıçına başına, bacaklarına, göğüslerine bakıyorken, hiç bakmıyormuş gibi örtünme ne kadar geri demek işin kolayına kaçmak.Bugün en çok tıkladığımız şeyler, çıplaklıkla ilgili, en çok dikkat çeken videolar porno, hepimiz kadınları kullanıyoruz. Bugün birçok otomobil şirketi tanıtımlarını kadınlarla yapıyor hem de seksi giyim tarzıyla adil olan buysa bırakın İslam geri kalsın.

kadına ceza olarak müebbet ev hapsi ver...ok (nisa/15).
15.
Kadınlarınızdan fuhuş (zina) yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun (dışarı çıkarmayın).7

16.
Sizlerden fuhuş (zina) yapanların her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir.

Devamında ki ayette görüyoruz ki, tövbe etmeleri yeterli ve sonrasında erkeği de içine almış. Bugün Doğu'da insanlar öldürülürken, batıda aldatan kadınlar farklı manevi yöntemler ile cezalandırılırken elbette  Allah'ın sadece tövbeyi yeterli görmesi gericiliktir değil mi?

Dine kimse inanmak zorunda değil, dinde zorlama yoktur, sebep de bulunmak zorunda değil, din doğmadır, inanır ya da inanmazsın, ama kendisine teşekkür ediyoruz, bize bir kere daha Allah'ın ayetlerini okuma şansı verdi.

Kafirun suresiyle bitirelim.

1.
De ki: “Ey Kâfirler!”
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/mainimg/SPACE.GIF

2.
“Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.”
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/mainimg/SPACE.GIF

3.
“Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/mainimg/SPACE.GIF

4.
“Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.”
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/mainimg/SPACE.GIF

5.
“Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/mainimg/SPACE.GIF

6.
“Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Şerefsizlik de insani bir özellik.

İroniler ülkesinde yaşıyoruz, gerçekten ironik, ülkeyi yönetmeye talip olan bir Partinin Başkanı, Mustafa Destici çıkıyor diyor ki bize yumruk atana biz Kurşu atarız buna benzer birşey, Ne kadar bayağı ne kadar pespaye. Bu ülkeye gerçekten yazık, belli noktalara gelmiş adamların belli vasıflara sahip olması gerekiyor.

İroniler bitmez, hikayesi çok bu ülkenin her gün yenisi yazılıyor ve ekleniyor bu hikayelere; ama şaşırtmıyor, battığımız pislik büyük gerçekten çok büyük ama bu battığımız pisliğin en büyük nedeni hepimizin ahlaklı gözükmek istemesi. Oysa şerefsizlik de bir sıfat ve içimizden bazıları bende dahil şerefsiz olabiliriz, ahlaklı davranmak için önce ne olduğumuzu kabul etmek önemli.

Ojeli eller ile rezil olunabilir.

Siyaset ve spor yazmaktan bıkıp usanıyor insan, zaten kendini tekrar eden konular, yıllar geçince bakıyorsun aslında aynı şeyleri konuşmuşsun. Bende Ojeden bahsetmek istiyorum.
Ojeli elller genellikle güzel oluyor, siyah oje, kırmızı oje, beyaz oje yakışan ojeler, ama bazen öyle ojeler sürüyor ki kadınlar, anlamak mümkün değil, elin bütün ihtişamını götürdüğü gibi göz zevkininde içine edebiliyorlar.

Siyah, Kırmızı ve Beyaz favorim. Kozmetik ile çok uzak aramız yakınında bile geçmiyoruz. Bakışlarımızın yargısıyla yazıyoruz. Yoksa hani moda falan hak getire, bakışların yargısı da ne kadar doğru bilemiyorum.

Tired of writing politics and sports, people are already repeating themselves. I want to talk about nail polish.
Hands with nail polish are usually beautiful, black nail polish, red nail polish, white nail polish that suits well, but sometimes such nail polish lasts that women are not able to understand, they can get into the eye pleasure as they take all the glory of the hand.

Blac…

Bir sevişme sahnesinin pazarlama gücü

Şükran Ovalı diye bir hatun çıkmış, yok öyle ya ben bunları bilmiyorum, televizyona zaman ayırmıyorum gibi klişelere girmeyeceğim, ancak internet bize her şeyden haberdar olmayı öğretiyor, bu hatunun neden bu kadar popüler olduğuna ilk baktığımda sandım ki, bir bulut olsam isimli şarkıyı tekrar bize kazandırdı, ancak hatun kişi sadece sevişmiş, şu dizilerin sevişme sahnelerinin dizi için yarattığı etkiyi başka yaratan bir şey var mı, bilemiyorum. Eleştirmek de istemiyorum, çünkü gerçekten bunu görmeyi tercih ediyoruz. Reyting için kendimizi ne kadar feda edebiliriz bilmiyorum, gerçi sanat için soyunmak kavramı var, iş böyle olunca, kendimizi aklayabilecek bir alan buluyoruz. Blogda ki reyting içinde kendimizden belli fedakârlıklar yapıyoruz, ama her birimiz bu uğurda ölmüyoruz. Sevişme sahneleri bu diziyi benim için gündeme taşırken Melisa Sözen’in de oynadığını öğrenince üzüldüm, Melisa Sözen benim için masumiyetin simgesidir. Masum bir oyuncuyu da kaçırmış olduk.

Eskiden okullarda …